DATASKYDDSPOLICY
AKADEMISKA DAMKÖREN LYRAN r.f.


Dokumentet är grundat i samband med att GDPR steg i kraft 25.5.2018
Senast reviderat 25.5.2018

Den här policyn är utgångspunkten för all behandling av personuppgifter inom Lyran.
Dataskyddspolicyn och registerbeskrivningar uppdateras i början av varje år av den nya styrelsen.

Dataskyddspolicyn skickas ut till medlemmar i början av varje hösttermin. Dokumentet fås även på begäran.
Kontakt: sekreterare@lyran-rf.com

Vilka personuppgifter samlar Lyran in och av vem?
Lyran samlar in person- och kontaktuppgifter om sina medlemmar, sina före detta medlemmar och sina anställda. Lyran kan även spara information om sina kunder, samarbetspartners eller dem vi köper tjänster av.
Bilder på medlemmar kan användas på hemsidan, i grafiskt material eller i sociala medier om medlemmen gett sitt medgivande.
Personuppgifterna specificeras i registerbeskrivningarna.

Hur kan Lyran använda dina personuppgifter, och varför?
Kontakt- och personuppgifter används för kontakt och administration inom kören och till alumnnätverket.

Hur länge behåller Lyran dina personuppgifter?
Lyran sparar uppgifter om medlemmar också efter att de slutat i kören.

Dina rättigheter i fråga om dataskydd:
1. Du har rätt att begära åtkomst till dina personuppgifter.
2. Du har rätt att begära att felaktiga eller ofullständiga uppgifter korrigeras eller uppdateras.
3. Du har rätt att begära att dina uppgifter raderas ifall du inte längre är medlem i kören. Märk väl att ditt namn och dina utmärkelser är viktiga i körens matrikel, samt att föreningslagen kräver att det finns en medlemsförteckning över aktiva medlemmar.
4. Du har rätt att göra en anmälan till myndigheterna ifall du misstänker att dina rättigheter
har missbrukats. Ifall personuppgifternas konfidentialitet äventyrats är kören skyldig att meddela dataskyddsmyndigheter inom 72 h. Kören måste även meddela de registrerade ifall deras rättigheter och friheter riskerats.
Din begäran till kören om åtkomst eller korrigering behandlas inom en månad. Du kan bli ombedd att styrka din identitet vid förfrågan.

Lyran hanterar även andra personuppgifter än de som ingår i regelrätta register:
Lyran kan publicera bilder av sina medlemmar. Då medlemmen skrivs in i föreningen och ger sina personuppgifter, ger medlemmen även sitt medgivande till att synas på bilder på hemsidan, i grafiskt material eller i sociala medier. Man kan även meddela att man ej vill
synas på bild, eller att specifika bilder tas ned.

Lyran har följande uppgifter om den anställda dirigenten i arbetskontraktet: namn,
personnummer, telefonnummer, adress, anställningsvillkor, löneinformation, kontonummer, underskrift. Kontrakt arkiveras i Dropbox.

Lyran kan i arkiverade kontrakt ha följande information om andra personer vi köpt tjänster av: namn, kontonummer, anställningsvillkor, information om arvode, underskrift.