Harpan rf

Lyrans understödsförening Harpan rf finns till för Lyran och för dem som har sjungit i Lyran. Föreningens syfte är att genom att anordna samkväm av olika slag ge före detta medlemmar av Akademiska Damkören Lyran möjlighet att träffas samt upprätthålla kontakten med den aktiva kören samt att understöda damkörsverksamhet. Harpan firade 50-årsjubileum i november 2016.

Ditt medlemskap innebär att du får Harpans medlemsbrev och får möjligheten att delta i Harpans träffar varje vår och höst. Genom olika stipendier bidrar medlemsavgiften till att stödja den aktiva kören. Kom ihåg att Harpan också har en stående inbjudan till Lyrans julfest i sena november.

Verksamhetsåret 2017-2018 består styrelsen av ordförande Mia Andersson, Susanna Blom, Madeleine Blomqvist, Carin Lindeberg, Victoria Mankki och Anna-Charlotta Waselius.


Gå med i Harpan

Bli harpa genom att kontakta harpan@lyran-rf.com.  Medlemsavgiften är minst 25 euro (man får betala mera) / aktiva lyror 15 euro.


Lyrans alumn- och harpregister – 
fyll i den nya elektroniska matrikeln här