Lyran släpper skivan Hennes röst i maj 2019

Den 10 maj 2019 släpptes Lyrans nyaste skiva Hennes röst under ledning av Jutta Seppinen, i samband med konserten UNDANTAG i Mejlans kyrka kl. 19.

För Akademiska Damkören Lyran är det viktigt att lyfta fram nordisk musik, eftersom körens identitet och klangliga rötter ligger så djupt i den skandinaviska jorden. En stor del av musiken som vi valt till denna skiva kommer således från den nordiska folktraditionen, och de nya folksångsarrangemangen får sällskap av klassiska favoriter och nya beställningsverk. Nästan alla verk på skivan är antingen arrangerade eller komponerade för Lyran.

Skivans kärna kretsar kring feminin kraft, förhållandet mellan mor och barn, och behovet att bli sedd. Vi dyker in i en värld av myter, minnen och arketyper, där texterna handlar om moderskänslor, den unga kvinnans sinne, och längtan efter kärlek.

Vi lever i en spännande tid då kvinnor mer och mer tar saker i egna händer. Gamla tankemönster kan endast brytas om vi förstår mekanismerna och historien bakom dem. Lyrans nyaste skiva är en del av denna självreflektion.
— Jutta Seppinen, Lyrans dirigent

Akademiska Damkören Lyran grundades 1946 och är idag en av Finlands främsta damkörer. Lyran leds sedan 2009 av musikmagister, kördirigent och kapellmästare Jutta Seppinen.

Köp skivan Hennes röst via formuläret på denna sida, på våra konserter, av korister, eller i Musikhusets skivaffär Fuga fr.o.m. den 10 maj 2019.


Lyran releases the album Her Voice in May 2019

The Female Voice Choir Lyran is thrilled to announce the release of the new album Hennes röst (Her Voice), led by Jutta Seppinen. The album is released at the concert Undantag (Exception) in Meilahti Church in Helsinki at 7 pm. 

It has always been important for Lyran to bring forth Nordic music, as the roots of the choir’s identity and sound aesthetic are deep in the Scandinavian soil. This is reflected in the upcoming record, in which a great part of the music originates from Nordic folk song traditions. Amongst the songs are also classic favourites and new, commissioned pieces, of which almost all are either arranged or composed for Lyran.

At the core of the album are the themes of feminine power, the relationship between mother and child, and the need to be seen. We dive into the world of myths, memories, and archetypes, wherein the lyrics depict motherly feelings, the young woman’s mind, and the longing for love.

We live in interesting times, where women are increasingly taking matters into their own hands. To break free from old paradigms, we must understand the mechanisms and history behind them. Lyran’s new album is a part of this self-reflection.
— Jutta Seppinen, Lyran's conductor

Founded in 1946, Female Voice Choir Lyran is one of Finland’s leading female choirs. Choir director and conductor Jutta Seppinen has led Lyran since 2009.

You can buy the album Her Voice through the form on this page, at our concerts, from our singers, or in the record shop Fuga in Helsinki Music Centre from 10 May 2019.


Lyran julkaisee albumin Hennes röst toukokuussa 2019

10. toukokuuta Lyran julkaisee levyn Hennes röst, Jutta Seppisen johdolla, Undantag-konsertin yhteydessä Meilahden kirkossa klo 19.

Akademiska Damkören Lyranille on aina ollut tärkeää tuoda esille pohjoismaista musiikkia, koska kuoron identiteetin ja soinnillisen ihanteen juuret ovat syvällä skandinaavisessa maaperässä. Myös iso osa tälle levylle valitusta musiikista tulee Pohjolan kansanlauluperinteestä. Uusien sovitusten rinnalle on nostettu klassisia kestosuosikkeja sekä tuoreita tilausteoksia. Melkein kaikki levyn teokset ovat joko sovitettu tai sävelletty Lyranille.

Levyn ydin kiemurtelee feminiinisen voiman, äidin ja lapsen suhteen, ja nähdyksi tulemisen ympärillä. Sukellamme myyttien, muistojen ja arkkityyppien maailmaan. Kappaleissa vilisee tekstiä äitiyden tunnoista, nuoren tytön sielunmaisemasta, ja rakkauden kaipuusta.

Elämme kiinnostavaa aikaa, jossa naiset ottavat ohjaksia yhä enemmän omiin käsiinsä. Vanhoista ajatusmalleista voi päästä vapaaksi vain ymmärtämällä niiden mekanismia ja historiaa. Lyranin uusin levy on osa tätä itsereflektointia.
— Jutta Seppinen, Lyranin johtaja

Vuonna 1946 perustettu Lyran kuuluu Suomen naiskuorojen parhaimmistoon. Lyrania johtaa vuodesta 2009 musiikin maisteri, kuoronjohtaja ja kapellimestari Jutta Seppinen.

Levyn Hennes röst voi ostaa tällä sivulla olevan lomakkeen kautta, konserteissa, kuorolaisilta, ja Musiikkitalon Fuga-levykaupasta 10. toukokuuta alkaen.


Beställ skivan

Pris: 20€

Namn *
Namn
 

Contact

Majken Stenberg
Mediakoordinator
+358 44 366 0221
media@lyran-rf.com

Majken Stenberg Mediakoordinator +358 44 366 0221 media@lyran-rf.com www.lyran-rf.com