Sjung in i Lyran!

Lyrans insjungningar för nya sångare inför läsåret 2019-2020 ordnas 4-5 september 2019 i Helsingfors. Insjungningarna sker inför körens musiknämnd och dirigent. Sökande ombeds bl.a. att sjunga en valfri, kort solosång, träffa toner och sjunga högt och lågt.

Lyran övar tisdagar kl. 18-21 i Helsingfors centrum. Övningarna leds på svenska.

Mera information om anmälan kommer att dyka upp under sommaren här på hemsidan och på Facebook!