REGISTERBESKRIVNING
Lista över kunder som köpt Lyrans kvartettuppträdanden


AKADEMISKA DAMKÖREN LYRAN r.f.
Dokumentet är grundat i samband med att GDPR steg i kraft 25.5.2018
Senast reviderat 25.5.2018


1. Den registeransvarige
Akademiska Damkören Lyran rf.
Mannerheimvägen 3 B 00100 Helsingfors
styrelsen@lyran-rf.com


2. Kontaktperson i ärenden angående registren
Sandra Tallqvist
sekreterare@lyran-rf.com
050 5178792

Sofia Strömgård
kvartett@lyran-rf.com


3. Registrets namn
Lista över kunder som köpt Lyrans kvartettuppträdanden


4. Ändamålet med behandling av personuppgifter
Vi använder tidigare kunders kontaktuppgifter för att nå kunden igen i marknadsföringssyfte.
Koristers namn behövs för att korister ska kunna få kompensering för uppträdandet.


5. Registrets datainnehåll
Namn och e-postadress och/eller telefonnummer till kunden
Namn på korister som sjungit kvartettkeikkan


6. Regelmässiga uppgiftskällor
Vi får personuppgifterna då kunden tar kontakt för första gången, och de sparas med
kundens medgivande. Medgivande ges då vi skriver kontrakt för uppträdandet.


7. Regelmässigt utlämnande av uppgifter
Vi utlämnar ingen information om våra kunder till utomstående.
På basis av registret lägger ekonomen in kvartettsaldo för koristerna till intranätet.


8. Principerna för skyddet av registret
Registret är elektroniskt på Google Drive, och det nås enbart av kvartettmästaren samt valda
personer i styrelsen, t.ex. ekonomen.

Rättigheterna uppdateras vid varje årsskifte av den nya styrelsen.