sjung in i lyran

Insjungningsbanner.png

Akademiska Damkören Lyran, en av Finlands främsta körer, ordnar insjungningar för nya sångare 6-7.9.2017 i Balders för dig som är student, studerande vid högskola eller jämförbar läroanstalt. Vi ber alla förbereda en sång, t.ex. en visa (utan ackompanjemang), till insjuningarna. På insjungingstillfället ombeds du också bl.a. träffa toner och sjunga på olika tonhöjder.

Frågor om Lyran eller insjungningstillfället kan riktas till Ylva Sundvik, som du når på 040 8372735 eller ylva.sundvik@lyran-rf.com.

Lyran övar på tisdagar kl. 18-21 i centrum av Helsingfors. Under hösten kommer Lyran att ge två konserter på Musikhuset tillsammans med bl.a. Ylioppilaskunnan Laulajat och vid julen hålls de traditionella julkonserterna tillsammans med broderkören Akademiska Sångföreningen. Till Lyråret hör också fester, resor och mycket annat skoj. Missa inte dessa fina upplevelser, utan kom med och sjung!

Anmäl dig till insjungningarna här:

Namn *
Namn
Har du erfarenhet av körsång från tidigare? Ifall ja, så vilken kör och vilken stämma?
Läser du noter? *
Spelar du/har du spelat något instrument? Ifall ja, så vilket och hur länge har du spelat?
Har du läst musikteori? Ifall ja, hur länge?
Är du aktiv inom någon förening/styrelse/dylikt? Ifall du svarade ja, vilken?
T.ex. Hemsidan, Facebook, kompis...

Följ också vårt Instagram-konto lyranchoir för att se hur livet i Lyran ser ut.