en gång lyra alltid lyra

Gå med i facebookgruppen En gång lyra, alltid lyra och håll kontakten med dina lyrsystrar och koll på vad som händer i körlivet! 

Be om att få gå med i gruppen på Facebook och Lyrans webbmaster välkomnar dig kvickt med i gemenskapen.


Lyrans alumn- och harpregister – 
fyll i den nya elektroniska matrikeln här


Gå med i Harpan

Lyrans understödsförening Harpan rf finns till för Lyran och för dem som har sjungit i Lyran. Föreningens syfte är att genom att anordna samkväm av olika slag ge före detta medlemmar av Akademiska Damkören Lyran möjlighet att träffas samt upprätthålla kontakten med den aktiva kören samt att understöda damkörsverksamhet. Harpan firade 50-årsjubileum i november 2016.

Bli harpa genom att kontakta harpan@lyran-rf.com. Medlemsavgiften är minst 25 euro (man får betala mera) / aktiva lyror 15 euro.