TACK TILL VÅRA DONATORER


PRIVATPERSONER

Aalto Antonia
Aalto Jannika
Aalto Johan
Aamodt Tor
Alfthan Pia
Aminoff Sophie
Aminoff Therese
Andersen Rita Maria
Andersson Mia Johanna
Andersson Ulrika
Bengelsdorff-Lindstedt Anna
Bengtfolks Ida
Bergman Ingeborg
Bergman Jenni
Bergman Mathias
Bergström Catarina
Biese Ingrid
Blom Susanna
Blomqvist Madeleine
Borgström Lotta
Boström Kerstin Elisabet
Brunnström Matilda
Brännäs Sara
Bäckman Antonia
Cleve Gunilla
Djupsjöbacka Simon
Djupsjöbacka Tove
Dybwad Iver
Ehrström-Tegengren Mona
Eklund Otto
Eklundh Johanna
Elgvang Hans
Elonen Nina
Enbacka Heidi
Fagerlund Petra
Forsell Sandra
Forss Linda
Fostås Simen
Fältmarsch Stella
Gustafsson-Pensar Ull-Britt
Hahnsson Eivor
Haikonen Jonna
Hansson Viveca
Harding Annika
Harms-Aalto Martina
Hartman Jennifer
Heikkilä Sophia
Helistén Axel
Henriksson Kasper
Hertsberg Mia
Hindström Cassandra
Hindström Henrietta
Hindström Wilhelmina
Holm Marianne
Holmberg Ebba
Holmström Inga
Horsma Charlotta
Husoy Jorgen Leiv
Högnabba Olivia
Ingström Helen
Isaksson Essi
Ismark Runa
Jaakonsalo Eeva
Jansson Ellinor
Jansson Janina
Jensen Carola
Juselius-Werle Carina
Karttunen Aino
Karvonen Carolina
Kejlsvik Baldur
Kilpi Nicole
Kosonen Sofia
Kulmala Monica
Kuntsi Sofia
Laxén Anita
Laxén Ulla
Leppänen Ville
Lillhannus-Wikman Kerstin

Lindberg Christina
Lindeberg Carin
Lindén Henri
Lundberg Marie
Löfqvist Barbro
Lönnqvist Nike
Lönnqvist Pamela
Martelin Asta
Mæhlen Julian
Nordlin Ronja
Norman Corinna
Nygård Barbro
Nygård Marina
Nyhem Rikart
Nykvist Johnny
Olofson Oskar
Paulig-Broman Hedvig
Perret Sebastian
Piippo Saila
Piippo Sonja
Pöysti Julia
Qvintus Dimitri
Raunio Emma-Sara
Raunio Lina
Romberg-Hindström Jaana
Rytky Marianne
Sallinen Sari
Saloranta Sonja
Sandström Jenny
Sandström Jonne
Saurén Märta
Schauman Elisabeth
Schauman Mirjam
Sjöman Heikki
Sjöström Andrea
Skand Eva
Sköld Gabriella
Sohlström Emilie
Solemslie Winther Henrik
Sommardahl Eivor
Stenius Amanda
Strandberg Jan
Strömberg Carola
Sundström Kasper
Sund Jørgen
Sunila Kanerva
Sved Emelie
Swanljung Inga Magdalena
Sylvin Jenny
Søyland Erling
Söderlund Carina
Söderström-Ahlqvist Mona
Tallqvist Sandra
Talvio Petra
Tavastila Fanny
Teckenberg-Jansson Pia
Thesleff Yvonne
Tiainen Veera
Tollet Aili Eva Elisabet
Tötterman Marianna
Uotila Ylva
Vardeberg Håkon
Virtanen-Eklundh Markus
Von Bonsdorff-Djupsjöbacka Lena
Väresmaa Livia
Wanamo Katarina
Weiss Christel
West Jakob
Welander Fredrik
Welander Johanna
Wikman Cecilia
Yrjälä Ann
Zilliacus-Tikkanen Henrika
Åfeldt Agneta
Öhman Gunhild
Österberg Gun
Öström Christina

FÖRENINGAR, INSTITUTIONER OCH STIFTELSER

Agroforst
Akademiska Sångföreningen
Helsingfors Svenska sång- och musikförbund
H & W Grönqvist stiftelse
Riddarhuset - Ritarihuone
Svenska Nationer och Ämnesföreningar r.f. 
Ylioppilaskunnan Laulajat