Lyran leds sedan 2009 av musices magister Jutta Seppinen. Under hennes ledning har Lyran blivit mer mångsidig och uppfört många genremässigt olika konserter såväl i Finland som utomlands.

Kapellmästaren, kördirigenten och mezzosopranen Jutta Seppinen avlade år 2008 musikmagisterexamen vid Sibelius-Akademin, där hon studerade sång, kördirigering och musikteori. Seppinen har utfört diplom i sång med utmärkt vitsord. Från hösten 2011 studerade Seppinen orkesterledning vid Sibelius-Akademin för prof. Leif Segerstam och prof. Atso Almila. I oktober 2016 ledde hon Sibelius-Akademins symfoniorkester i sin diplomkonsert i Musikhuset i Helsingfors med utmärkt vitsord. I körtävlingen Praga Cantat vann Seppinen dirigentpriset till Miroslav Košlers minne.

Seppinen har sedan hösten 2009 fungerat som konstnärlig ledare för Akademiska Damkören Lyran. Som kördirigent har hon i samarbete med körer både i Finland och utomlands skapat de mest varierande konserthelheter. Som sångare har Seppinen uppträtt på musikfestivaler och medverkat i konsert- och operaproduktioner i Finland och utomlands.

Idag ser vi henne allt mer framför orkestrar. Sommaren 2014 debuterade Seppinen som kapellmästare på Karleby Operasommar, och samma år valdes hon även till Nationaloperans KapuApu-program. Sedermera har Seppinen lett Tampere Filharmonia, Helsingfors barockorkester och Wegelius kammarstråkar, samt fungerat som assisterande kapellmästare på Nyslotts operafestival. Under år 2016–2017 kommer hon att leda Pori Sinfonietta, Lapplands kammarorkester, Mellersta Österbottens kammarorkester, Joensuu stadsorkester, Åbo filharmoniska orkester, Finländska barockorkestern och Wegelius kammarstråkar.

Seppinen och Lyran

Lyran leds sedan hösten 2009 av musikmagister Jutta Seppinen. Under Seppinens ledning har Lyrans repertoar blivit mer mångsidig och utvidgats till att omfatta flera olika genrer. Kören har tagit sig an experimentella konserthelheter så som en konsertperformans (Louhisalen 2012), en argentinsk-brasiliansk tangokonsert med Mikko Helenius (Balders sal 2012), en popkonsert med Anna Järvinen (Korjaamo 2014) och storverk tillsammans med olika orkestrar samt en mängd konserter för vilka specifika tidsperioder har fungerat som inspiration, bland annat en konserthelhet som byggdes upp utgående från Karin Rehnqvists och Edward Griegs musik (Tyska kyrkan i Helsingfors 2013).

Under Seppinens ledning har Lyrans berömda klang fördjupats och berikats med nya nyanser. Även körens mångsidighet och förmåga att ta sig an olika utmaningar har utvecklats. ”Klar, men djup. Mjuk, men slagkraftig” har utgjort viktiga ledord för Seppinen gällande Lyrans klangmässiga utveckling. Egenskaper som mångsidighet och en förmåga att virtuost behärska olika genrer har även utgjort viktiga tyngdpunkter i Seppinens arbete med Lyran. Seppinen ser gärna att kören också i fortsättningen antar utmaningar som bryter gränser och ruskar om den traditionella körkonserten. Genom detta kan Lyran även i framtiden hävda sin plats i den finländska damkörseliten.

Seppinen förde vidare körens tradition att beställa nutida finsk damkörsmusik våren 2016, då kören framförde ett omfattande verk vars texter grundar sig på lyrornas egna tankar om kvinnlighet. Verket är tonsatt av Minna Leinonen och Heta Kuchka ansvarade för verkets visualisering.