Lyran leds sedan 2009 av musikmagister Jutta Seppinen. Under hennes ledning har Lyran uppfört många genremässigt olika konserter såväl i Finland som utomlands.

Dirigent och mezzosopran Jutta Seppinen har avlagt två magisterexamina i musik (2008 och 2016) vid Sibelius-Akademin med tillhörande slutexamina i sång och orkesterledning genomförda med utmärkt vitsord. Våren 2018 valde Konstuniversitetet Seppinen till Sibelius-Akademins primamagister.

Seppinen debuterade som orkesterledare med Tammerfors filharmoniska orkester hösten 2014 och samma år som operadirigent på West Coast Kokkola Opera -festivalen. Sedermera har hon lett flera orkestrar både i Finland och utomlands. Hon har även fungerat som assisterande kapellmästare på Nyslotts operafestival och Finlands nationalopera.

Innan sin karriär som kapellmästare har Seppinen gjort karriär inom körledning. Hon har blivit känd för sina fördomsfria konserthelheter som utmanar det traditionella konsertkonceptet. Hon har samarbetat med flera körer, däribland den världskända Thomanerchor Leipzig. Hon har gett konserter i flera europeiska länder samt USA och Argentina. Sedan 2009 har hon fungerat som konstnärlig ledare för Akademiska Damkören Lyran.

Som sångare är mezzosopran Jutta Seppinen särskilt inriktad på att framföra modern musik. Seppinen har uruppfört flera verk skrivna för henne och samarbetat med flera kompositörer och band. Våren 2013 var hon solist för Radions symfoniorkester.

Seppinen och Lyran

Lyran leds sedan hösten 2009 av musikmagister Jutta Seppinen. Under Seppinens ledning har Lyrans repertoar blivit mer mångsidig och utvidgats till att omfatta flera olika genrer. Kören har tagit sig an experimentella konserthelheter så som en konsertperformans (Louhisalen 2012), en popkonsert med Anna Järvinen (Korjaamo 2014), en konsert med Östeuropeisk körmusik (2014), samt flera storverk tillsammans med olika orkestrar och körer. År 2016 tävlade Lyran under Seppinens ledning i körtävlingen Praga Cantat i Tjeckien, och vann guldband i kategorierna sakral musik och damkörsmusik.

Under Seppinens ledning har Lyrans berömda klang fördjupats och berikats med nya nyanser. Även körens mångsidighet och förmåga att ta sig an olika utmaningar har utvecklats. ”Klar, men djup. Mjuk, men slagkraftig” har utgjort viktiga ledord för Seppinen gällande Lyrans klangmässiga utveckling. Seppinen har strävat till att främja körens förmåga att virtuost behärska olika genrer. Seppinen ser gärna att kören också i fortsättningen antar utmaningar som bryter gränser och ruskar om den traditionella körkonserten. Genom detta kan Lyran även i framtiden hävda sin plats i den finländska damkörseliten.

Seppinen förde vidare körens tradition att beställa nutida finsk damkörsmusik våren 2016, då kören framförde ett omfattande verk vars texter grundar sig på lyrornas egna tankar om kvinnlighet. Verket tonsattes av Minna Leinonen och Heta Kuchka ansvarade för verkets visualisering.

År 2018 komponerade Seppinen det experimentella verket Lapsi åt Lyran. Verket gav namnet åt samt uruppfördes i konserten Var är du? - Missä sä oot?.